iMunis eDeska

Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Úřední deska – Detail

Výnos přednosty č. 4/2010 o zpřístupnění komunikací a části vojenského újezdu Březina

Značka: 012/2010 Zveřejněno od: 10.12.2010 11:53:11 Zveřejnit do: 9.1.2011 11:53:11 Typ: Výnosy ÚÚřVÚ Původce: Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,3 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Vyvěšeno od: 10.12.2010
Vyvěšeno do: 9.1.2011

Úřední deska – Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Vyvěšeno od: 10.12.2010
Má být vyvěšeno do: 9.1.2011

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 10.12.2010 11:53:11
Do: 9.1.2011 11:53:11

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.