iMunis eDeska

Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Úřední deska – Detail

Nařízení ÚÚř č. 7/2017, kterým se upravují RBO dnem 1.8.2017

Značka: 009/2017 Zveřejněno od: 19.7.2017 13:47:38 Zveřejnit do: 1.8.2017 13:47:38 Typ: Nařízení ÚÚř obecné povahy Původce: Újezdní úřad Březina Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,9 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Újezdní úřad Březina

Vyvěšeno od: 19.7.2017
Vyvěšeno do: 1.8.2017

Úřední deska – Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Vyvěšeno od: 19.7.2017
Má být vyvěšeno do: 1.8.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 19.7.2017 13:47:38
Do: 1.8.2017 13:47:38

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.