iMunis eDeska

Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška

Značka: 004/2020 Zveřejněno od: 7.9.2020 13:40:48 Zveřejnit do: 31.12.2023 13:40:48 Typ: Veřejná vyhláška Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Uzemní pracvoiště Brno, Příkop 818/11, 602 00 Brno Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Uzemní pracvoiště Brno, Příkop 818/11, 602 00 Brno

Vyvěšeno od: 7.9.2020
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Vyvěšeno od: 7.9.2020
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 7.9.2020 13:40:48
Do: 31.12.2023 13:40:48

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.